Kommunerna 1955: Hakarps landskommun

Hakarp rubrik

Industribetonad landskommun i omedelbar anslutning till Huskvarna stad. Folkmängd den 1 januari 1955 2699 invånare. Skattekronornas antal var vid 1954 års taxering 80241. Kommunen tillhör de få, som ej berördes av kommunsammanslagningen. De viktigaste industrierna inom kommunen är Stensholms fabriks AB, Ebe-verken och AB Carlfors Bruk. Den sistnämnda är den enda fabriken i Sverige som tillverkar bronspulver.

Hakarp Ådalsvägen

Ådalsvägen i Hakarp.

Hakarp kyrkskola

Hakarps kyrkskola, som är en av kommunens tre skolor, samt i bakgrunden lärarbostäderna.

Hakarp pensionärshemmet barnavårdscentralen

Pensionärshemmet och barnavårdscentralen.

Hakarp kyrka

Hakarps kyrka som är traktens enda barockkyrka.

Hakarp kyrka takmålning Edvard Orm

Takmålningar i kyrkan utförda 1729 av Edvard Orm.