Kommunerna 1955: Hällestads landskommun

Hällestad kommunalhus

Hällestads kommunalhus

F.d. tingshus som ombyggts till kommunalhus. Invigt den 19/6 1954.

Hällestad kommunalhus signaturer