Kommunerna 1955: Hästveda landskommun

Hästveda rubrik text

Hästveda centralskolan

Centralskolan, byggd 1952.

Hästveda Luhrsjön

Luhrsjön, kommunens "pärla", turist- och utflyktsmål.

Hästveda signaturer