Kommunerna 1955: Häverö landskommun

Häverö kommunstyrelse

Kommunens styrelse i samlad trupp.

Häverö grufaktiebolag

Herrängs Grufaktiebolag. Mjölkko, mycket känslig för klimatväxlingar.

Häverö Hallsta pappersbruk

Hallsta pappersbruk, kommunens bästa mjölkko.

Häverö Hallstavik apotekshus

Det efterlängtade apotekshuset i Hallstavik börjar "ta form".

Häverö pensionärshem Herräng

Pensionärshemmet i Herräng i en naturskön ekpark.

Häverö vattentorn Hallstavik

Vattentornet i Hallstavik.

Häverö ledningsbygge Häverödal

Häverö ledningsbygge Häverödal 2

Här bygges inte för att få luft och ljus utan för att få vatten och avlopp.
Ledningsbygge i Häverödal.

Häverö Erik Jansson Skeboån

Kommunalnämndens ordförande, Erik Jansson, funderar över om det luktar tillräckligt illa vid avloppsutsläppet i Skeboån vid Hallstavik för att motivera ett höggradigt reningsverk.