Kommunerna 1955: Haverö landskommun

Haverö kyrka Haverövallen

Haverö kyrka, Haverövallen.

Haverö folkskola Östavall

Folkskolan, Östavall.

Haverö läkarbostad Östavall

Provinsialläkarbostaden, Östavall.

Haverö kommunalkontor, Haverövallen

Haverö kommunalkontor, Haverövallen.

Haverö Haverövallen

Vy från Haverövallen.