Kommunerna 1955: Hjälmseryds landskommun

Hjälmesryd gamla kyrka

Hjälmseryds gamla kyrka. Byggd på 1100-talet, restaurerad år 1933.

Hjälmseryd flygfoto

Hjälmseryd rubrik

Hjälmserud Hultsjö kyrka flygfoto

Flygfoto över Hultsjö kyrka.

Hjälmseryd Allgunnen Rörvik

Parti från sjön Allgunnen, Rörvik.

Hjälmseryd järnvägsparken Stockaryd

Järnvägsparken, Stockaryd.

Hjälmseryd Västerkvarnsbadet Stockaryd

Västerkvarnsbadet, Stockaryd.