Kommunerna 1955: Hjärsås landskommun

Hjärsås Sibbhult skola

Sibbhults skola.

Hjärsås bro

Bro över Hjärsåsån vid Påarp.

Hjärås kvarndammen Sibbhult

Gamla kvarndammen vid Sibbhult.

Hjärsås Immelnsjön

Motiv från Immelnsjön.