Kommunerna 1955: Hofors landskommun

Hofors hälsovårdscentral

Hofors kommuns hälsovårdscentral. Inrymmande bl.a. folktandvård, mödravårdsstation, lokaler för provinsialläkaren, pastorsexpedition och landsfiskalskontor.

Hofors reningsverk

Hofors kommuns vattenreningsverk. Leverantör av vatten för hela kommunens befolkning.

Hofors bruk industriområde

A.B. SKF Hofors bruks industriområde. Genom delning av Torsåkers socken årsskiftet 1924-25 bildades Hofors kommun, som då hade 3987 innevånare. Med A.B. SKF Hofors bruks expansion har kommunen utvecklats till en industrikommun och hade vid årsskiftet 1954-55 10400 innevånare.