Kommunerna 1955: Högsäters landskommun

Högsäter rubrik

Högsäter kyrka

Högsäters kyrka.

Högsäter tätort

Motiv från Högsäter.

Högsäter flygfoto

Flygfoto över Högsäter.

Högsäter Ragnerudsjön

Ragnerudsjön, Högsäter.