Kommunerna 1955: Högvads landskommun

Högvad rubrik

i Älvsborgs län vari ingår delkommunerna Holsljunga, Mjöbäck & Älvsered. Bandelen Falkenberg-Limmared genomlöper kommunen som har 4 statonssamhällen: Holsljunga, Överlida, Mjöbäck & Älvsered.

Högsvad Holsljunga skola

Holsljunga skola, uppförd 1950-51.

Högvad Älvsereds skola

Älvsereds skola, uppförd 1953.

Högvad Mjöbäck flygfoto

Flygfoto över Mjöbäck.

Högvad Överlida flygfoto

Överlida. Flygfoto.