Kommunerna 1955: Hökerums landskommun

Hökerum stationssamhälle flygfoto

Hökerums stationssamhälle, centrum för storkommunen, som tidigare utgjorde tio små kommuner.

Hökerum Möne flygfoto

Vy från en av delkommunerna, Möne. Kyrkan på bilden är en av Sveriges nyaste invigd 1954.

Hökerum slott Mogden flygfoto

Hökerums gamla slott med sjön Mogden. Här låg Sturarnas stamgods, Fagranäs.

Hökerum Södra Vings kyrka

Södra Vings kyrka i en av delkommunerna. Detta är en av de vackraste medeltidskyrkorna i Sverige, med bl. a. väl bevarade takmålningar av framstående mästare.