Kommunerna 1955: Hölö landskommun

Hölö rubrik

Hölö Kasholmsbron

Kasholmsbron - förbindelselänken mellan kommundelarna

Hölö pensionärshemmet

Pensionärshemmet