Kommunerna 1955: Holmedals landskommun

Holmedal rubrikHolmedal Hämnäs skola Karlanda

Hämnäs nya skola, Karlanda församling.

Holmedal ålderdomshem

Holmedals ålderdomshem, Holmedals församling.

Holmedal Lennarsfors kraftverk trankils församling

Lennartsfors kraftverk och mek. verkstad. Trankils församling.

Vy över Blomsjön från Björnvikskullen. Blomskogs församling.

Holmedal signaturer