Kommunerna 1955: Hova landskommun

Hova prästgård

Hova gamla prästgård, uppförd på 1600-talet. Ur prästgårdens historia kan nämnas att Karls XII där stått på bår.

Hova sockenmagasin kyrka

Sockenmagasinet, uppfört år 1760. I bakgrunden Hova kyrka.

Hova Vallsjön

Del av Vallsjön, där kommunal badplats inrättats.

Hova Skagern kommunbad

Kommunbadet vid sjön Skagern.

Hova Karlsson Hultgren möbelfabrik Gårdsjö

Interiörer av Karlsson & Hultgrens möbelfabrik, Gårdsjö.

Hova Karlsson Hultgrens möbelfabrik Gårdsjö 2

Hova Fagerlid såg seriehus

Exteriör av Fagerlids Såg & Träindustri. Tillverkare av seriehus.

Hova Fagerlid såg seriehus 2

Interiör av samma fabrik.

Hova Älgarås kyrka

Älgarås träkyrka, uppförd på 1200-talet.

Hova Älgarås industriområde

Älgarås industriområde.