Kommunerna 1955: Husby landskommun

Husby vapen

Husby rubrik

Husby kyrka dalälven

Husby kyrka vid Dalälven.

Husby Stjernsund brukskontoret Polhemsuret

Brukskontoret med Polhemsuret, Stjernsund.

Husby Långshyttan björkalle Folkets hus

Långshyttan. Björkallén med Folkets hus.