Kommunerna 1955: Husby-Rekarne landskommun

Husby-Rekarne rubrikHusby-Rekarne Skogstorp flygfoto 1

Flygfoto över Skogstorp.

Husby-Rekarne Skogstorp flygfoto 2

Flygfoto över Skogstorp.