Kommunerna 1955: Jämshögs landskommun

Jämshög vapen

Jämshög kyrka

Jämshögs kyrka

Jämshög kyrka prästgård

Prästgården med kyrkan i bakgrunden

Jämshög Holjeån

Parti från Holjeån

Jämshög hyreshus Kyrkbacken

Hyreshuset Kyrkbacken

Jämshög egnahem Rosenhill

Egnahemsbebyggelse å Rosenhill