Kommunerna 1955: Järbo landskommun

Järbo kommunalhus

Järbo sockens kommunalhus uppfört år 1939.

Järbo läkarmottagning

Byggnad inrymmande lokaler för läkarmottagning m.m. uppförd år 1948.

Järbo herrgård Kungsfors bruk sommarkoloni barn

Herrgårdsbyggnaden vid Kungsfors bruk, vilket numera är nedlagt.
Byggnaden användes som sommarkoloni för barn.