Kommunerna 1955: Järfälla landskommun

Järfälla rubrik text

Järfälla Jakobsberg villasamhälle

Jakobsbergs villasamhälle öster om järnvägen.

Höghusbebyggelse påbörjades mot slutet av 1940-talet.

Järfälla Hammarområdet Jakobsberg

Del av Hammarområdet i Jakobsberg.

Tre stadier i folkskolans utveckling.

Järfälla skola Aspnäs Jakobsberg

Den äldsta skolan i Järfälla vid Aspnäs i Jakobsberg från 1845.

Järfälla skolor Aspnäs

De båda nuvarande skolorna vid Aspnäs i Jakobsberg. T.v. skolan från 1900 och t.h. skolan från 1945.

Järfälla vattenverk Skäftinge

Stockholms norra förorters vattenverk på Skäftingeholmen, anlagt år 1929, utvidgat åren 1940-42.

Järfälla Bolinders Kallhäll

Bolinders Fabriks AB:s verkstäder i Kallhäll anlades 1907, och har senare utvidgats i flera etapper.