Kommunerna 1955: Jönåkers landskommun

Jönåker Lunda kyrka

Lunda kyrka

Jönåker centralskolan

Centralskolan, Jönåker

Jönåker Signatur

Jönåker pensionärshem Stavsjöbruk

Pensionärshem, Stavsjöbruk

Jönåker ålderdomshem Kila

Kila ålderdomshem

Jönåker Stavsjön riksettan

Stavsjön, vid riksettan

Jönåker Stavsjö bruk

Stafsjö Bruk, med anor från 1600-talet