Kommunerna 1955: Jörns landskommun

Jörn vapen rubrik

Jörn kommunalhuset

Kommunalhuset, byggt 1939

Skolanläggning i Jörn. Byggd 1952

Jörn skolanläggning gymnastik

gymnastik

Jörn skolanläggning bespisning

bespisning

Jörn skolanläggning klassrum

klassrum

Jörn hyreshus

Hyreshus byggt av kommunal bostadsstiftelse 1953

Jörn lärarbostäder

Lärarbostäder

Jörn kontor bostäder

Kontor och bostäder

Jörn pensionärshem

Pensionärshem, byggt 1941

Skogsförädling

Jörn kolning

kolning

Jörn sågning

sågning

Jörn tjärbränning

tjärbränning