Kommunerna 1955: Kafjärdens landskommun

Kafjärden rubrik

Kafjärden Sundbyholms slott

Sundbyholms slott

Kafjärden Barva kyrkskola

Barva kyrkskola

Kafjärden Sigurdsristningen Jäder

Sigurdristningen i Jäder

Kafjärden runsten Kjula

Runsten i Kjula

Kafjärden Kjula kyrkskola

Kjula kyrkskola

Kafjärden signatur 1

Kafjärden signatur 2