Kommunerna 1955: Karesuando landskommun

Karesuando rubrik

Karesuando fjällbjörk

I karga klimatet här
Den enda planta jag är
Som bugar och nigar
I Karesuando jag träffas vid stigar

Karesuando kyrka

Nöjda över traktens kyrka
Den oss skänker mod och styrka

Karesuando laestadiansmöte båtar

Laestadiansmöten typiska här
Med båtar det ofta till stormöte bär

Karesuando Kuhmavuma brunn

Kuhmavumas kejsarinna
Är en glad och nyter kvinna
Kaffevattnet måste bäras
Hinka' vatten här ska' läras

Karesuando renskötsel

Renskötsel; midnattsolens son bedriver
Även om kölden i skinnet svider

Karesuando Viktoriahemmet gumma

En av viktoriahemmets representanter
Tillhör en av traktens glada gratulanter.