Kommunerna 1955: Karl Gustavs landskommun

Karl Gustavs vapen rubrik

Kommunens gräns mot öster utgöres av Torne älv som även utgör riksgräns. Centrum Karungi ligger 25 km norr om Haparanda. Egen kommun sedan 1752 genom utbrytning från Nedertorneå. Erhöll namn efter en son till Gustav III. Kyrkan byggd 1796. Kommunen har f.n. 3300 inv. Förvaltningen centraliserad år 1944.

Karl Gustavs Karungi kyrka sommar

Karungi kyrka i sommar- och vinterskrud.

Karl Gustavs Karungi kyrka vinter

Turistattraktionen Kukkolaforsen ligger inom kommunen (Torne älv). Lax fångas här med mjärdar "finor". Sik fångas på urgammalt vis medelst håv.

Karl Gustavs Kukkolaforsen laxfiske brygga Kukkola

Bryggan ovan utlägges årligen för laxfisket. I bakgrunden finska Kukkola.

Karl Gustavs Kukkolaforsen laxfiske

Slutet på vandringen från bottenhavet.