Kommunerna 1955: Julita landskommun

Julita vapen

Julita kommun består av Julita och Österåker socknar, som ligga på var sin sida av sjön Öljaren. Det är en urgammal bygd, en gång dominerad av Julita kloster. En abbotstav ingår i kommunvapnet.

Julita signaturer

Julita karta

Julita och Österåker i Oppunda härad, Södermanlands län

Julita Öljaren mot Julita

Öljaren sedd mot Julita

Julita Öljaren mot Österåker

Öljaren sedd mot Österåker

Julita skola

År 1742 gingo Julita barn i denna Sveriges äldsta skola

Julita småskola

I 1850 talets småskola med lärarinnebostad på övre botten stortrivdes alla ännu 1953 då från buskar stenar och traditionella lekplatser barnen till sammans med de 4 övriga österåkerskolornas

Julita Österåkder skola

flyttade in i denna moderna nybyggnad.

Julita fattigstuga Nybble

Fattigstuga Nybble 1742

Julita ålderdomshem

Ålderdomshem 1931

Julita pensionärshem

Pensionärshem 1949.