Kommunerna 1955: Jokkmokks landskommun

Jokkmokk rubrikJokkmok Saltoloukta Lappland

Från Kerkaus topp mot Sarekfjällen, Saltoloukta, Lappland.

Jokkmokk jokkmokkslappar sommarviste

DET VAR EN GÅNG när denna sockens befolkning vistades och utförde sin dagliga gärning i den nordvästra delen av Jokkmokks stora socken; en tung vardagsgärning med primitiva bostadsförhållanden och låg levnadsstandard.

Jokkmokk Lappkyrkan

Så småningom åstadkoms en viss organisation i tillvaron; befolkningen samlades på centralorter för byte av varor och ordnande av mänskliga betingelser: dop, giftermål, begravning. En sådan centralort blev JOKKMOKKS samhälle - tidigare TALVATIS, som betyder vintermarknadsplats.

Jokkmokk Köpmangatan

Samhället växte och planerades. Från den primitiva bosättningen har vuxit fram en ordnad bebyggelse med ett samhälles alla bekvämligheter. Den nomadiserande befolkningen har blivit en minoritet, som dock fortsätter sin genom sekler nedärvda bäring.

Jokkmokk Harsprånget

Jokkmokk damm

Socknen har sina ärvda rikedomar investerade i naturtillgångar: skog och vatten. Älvens forsar och fall äro dess framträdande rikedom, därför att de tjusar ögat och sinnet.
Men tiden kräver utnyttjande av naturtillgångarna, och ingenjörsvetenskapen har förvandlat de vackra vattenfallen till stereotypa skapelser, vari produceras kraft, som ger landets industri möjlighet till fortsatt skapande för mänsklighetens framåtskridande.

Jokkmokk kyrka

Så går utvecklingen vidare, en utveckling, som är beroende av mänsklig insats för samhällets utbyggnad och förbättring - ett arv från forntid, ett arv åt framtid.

Jokkmokk signaturer