Kommunerna 1955: Inlands Torpe landskommun

Inlands Torpe kommunalhuset

Kommunalhuset.

Inlands Torpe centralskolan Ström

Centralskolan i Ström med lärare- och vakmästarebostäder.

Inlands Torpe Ströms sluss Inlands Fabriker Lilla Edets kraftverk

Ströms sluss med Inlands Fabriker och längst till vänster Lilla Edets Kraftverk i bakgrunden.