Kommunerna 1955: Ingatorps landskommun

Ingatorp kyrka

Ingatorps kyrka

Ingatorp Hjältevad brandkår

Hjältevads brandkår

Ingatorp Bellö

Utsikt från kyrktornet, Bellö.

Ingatorp Bellö kyrka

Bellö kyrka.

Ingatorp prästgården

Prästgården.

Ingatorp folkskolan

Folkskolan.

Ingatorp fornminnesstugan

Fornminnesstugan.

Ingatorp sjön Hjälten Hjältevad

Sjön Hjälten, Hjältevad.

Ingatorp teckning

Ingatorp maskinduksverken Bruzaholm

AB Maskinduksverken, Bruzaholm. Tillverkar metallduk.