Kommunerna 1955: Indals-Lidens landskommun

Indals Liden Utsiktens turistgård

Vy från Utsiktens turistgård.

Indals Lidens geografiskt centrum

Vy från kommunens geografiska centrum.

Indals Liden Kävstabron Indal

Kävstabron i Indal. Bron ska rivas när älven uppdämmes för Bergeforsens kraftverk.