Kommunerna 1955: Idre landskommun

Idre vapenIdre rubrik

Dalarnas nordligaste socken. Typisk skogsbygd med hopp om framtida malmbrytning. Areal 218500 hektar. Drygt 1700 inv. Huvudort: Idre.

Idre kyrka

Socknen hör till Dalarnas mer populära turistorter med en storslagen fjällvärld.

Idre Städjan Nipfjället

Idre. Städjan från Nipfjället.