Kommunerna 1955: Höörs köping

Höör vapen

Höör signaturer

Höör Enebacken kommunalhuset

Enebacken med kommunalhuset

Höör gamla torget kyrkan flygfoto

Gamla torget med kyrkan

Höör pensionärshemmet

Pensionärshemmet

Höör Storgatan fr söder

Storgatan från söder

Höör Storgatan fr norr

Storgatan från norr