Kommunerna 1955: Kindaholms landskommun

Kindaholm rubrik

Typisk jord- och skogsbrukskommun. De största jordbruken med Mölneby Gods som dominerande äro belägna i Ätrans dalgång vid Ö. Frölunda kyrkby, varifrån de två första bilderna äro hämtade. Till mindre sågverk går traktens mesta virke för uppsågning. De båda sista bilderna visa ett av kommunens två ålderdomshem samt nybyggda centralskolan.

Kindaholm Östra Frölunda kyrkby Mölneby gods

Kindaholm Ätran dalgång

Kindaholm sågverk

Kindaholm ålderdomshem

Kindaholm centralskola