Kommunerna 1955: Karups landskommun

Karup hälsning

Karup Eriksgata 1954

Härmed presenteras vår kommun. Bilden togs när vår kommun hälsade vår konung välkommen till Halland när han 1954 på sin Eriksgata besökte kommunen. En del av kommunen synes och den har varit befolkad i flera tusen år. Vi har Lugnarohögen och offerstenar på Hallandsås som vittne därpå.

Karup signaturer