Kommunerna 1955: Klippans köping

Klippan gamla kommunalhuset folkbibliotek

Gamla kommunalhuset - numera folkbiblioteket m.m.

Klippan kommunalhuset

Nya kommunalhuset, inrymmande lokaler för kommunalkontor, byggnadskontor, sessionssal och sammanträdesrum, pastorsexpedition, poliskontor, landsfiskalskontor, sjukkassa, arbetsförmedling och civilförsvarscentral.

Klippan Norra Åsbo tingshus

Norra Åsbo härads tingshus.

Klippan centrum Åbyplan Storgatan

En del av köpingens centrum vid Åbyplan och Storgatan.

Klippan Ronne å Forsmöllan finpappersbruk

Rönne å vid Forsmöllan, Klippans finpappersbruk.

Klippan signaturer