Kommunerna 1955: Knivsta landskommun

Knivsta centralskola

Centralskolan

Knivsta folktandvård pensionärshem

Folktandvård o pensionärshem.

Knivsta ålderdomshem

Nya ålderdomshemmet

Knivsta landstingets vårdhem

Landstingets vårdhem.

Knivsta Mora stenar

Mora stenar.

Knivsta Margaretahemmet skola epileptiska

Margaretahemmet. (Skola för epileptiska barn.)

Knivsta samhälle 1

Motiv från samhället. Knivsta.

Knivsta samhälle 2

Knivsta signaturer