Kommunerna 1955: Knutby landskommun

Knutby Bladåker skola

I gamla tider hette det om kyrkan, att den skulle stå mitt i byn. I dag är det skolan. Bladåkers skola är en av Knutby kommuns vackra bygdeskolor.

Knutby Vällen badplats

Skolorna har numera till sitt förfogande badplatser, här och där vid de vackra insjöarna. Här ser vi en sådan badplats vid sjön Vällen, som korsas av landsvägen Hallstavik - Uppsala. Omkring ett hundratal barn har sommaren 1955 deltagit i av skoldistriktet annordnad simundervisning och avlagt simkunnighetsprov.

Knutby svanbo ägg

Det spirar av liv i vår kommun. Inte bara mänskligt liv... Om någon tid skriker svanungar på mat och kärleksfull omvårdnad.

Knutby Olandsån vägbelysning

Än i dag kan Olandsån, precis som i ledungens tid, breda sig mäktig ut över i våra dagar eljest odlad bygd. Bilden visar en vårby från Knutby kyrktrakt. Missuppfatta ej och tro, att vi har två månar i Knutby. Det är endast vägbelysningen, som kommit in i bilden. Utefter vattendraget häcka många slags fåglar. Svanens reden är de mest uppmärksammade.