Kommunerna 1955: Kolbäcks landskommun

Kolbäck rubrik

Kolbäck Kolbäcksån Strömholms kanal

Kolbäcksån - Strömsholms kanal - vid tingshuset i Kolbäck. En idyll som vad beträffar kanalen som allmän farled är på avskrivning.

Kolbäck gästgivargård

Kolbäcks gästgivargård med anor från forornas dagar. Numer nyrestaurerad och i kommunens ägo.

Kolbäck stationssamhälle Vallbygatan

Kommunens centralort, Kolbäcks stationssamhälle, växer ut på ett tidstypiskt sätt. Vallbygatan 1954.

Kolbäck Strömholm ridskola

Vi har arméns ridksola inom vår kommun, men den vill Torsten Nilsson dra in. Sker detta, förlorar kommunen ca 10% av sitt skatteunderlag.

Kolbäck Strömsholms slott

Ridskolans kansli, Strömsholms slott, som uppfördes åt Karl X:s änka Hedvig Eleonora. Karl XI och Karl XII ha delvis fostrats inom vår kommmun.

Kolbäck Tidö slott Ryttern

Ännu ett slott finnes inom kommunen, Tidö i Ryttern. Det uppfördes åren 1625-1645 av Tessin d.ä. för Axel Oxenstierna.

Kolbäck signaturer