Kommunerna 1955: Kolmårdens landskommun

Kolmården rubrik

Då den nya kommunindelningen genomfördes sammslogs Krokeks och Kvarsebo kommuner till Kolmårdens kommun. Invånarantalet i den nya kommunen är nära 3000. Näringslivet är ganska rikt differentierat med jordbruk och skogsskötsel och med marmorbrytning som dominerande industri.

Kolmården signaturer

Kolmården Sandvikens hamn

Sandvikens hamn.

Nunnekriget på Kolmården och Nunnebanan.
Bekant över hela landet - inte minst genom skildringen i Selma Lagerlöfs "Nils Holgersson" - torde det s.k. Nunnekriget på Kolmården vara. Spår efter detta finns ännu kvar i skogarna. Kring trädstammarna ser man nämligen ännu här och där de tjärringar, som ströks på för att hejda larvernas härjande framfart. För att frakta de väldiga virkesmassor som avverkades ned till Sandvikens hamn vid Bråviksstranden byggdes den s.k. Nunnebanan, som sträckte sig från Virå bruk i Södermanland förbi Stavsjö och ned till Sandvikens hamn vid Bråviken. De hårdast drabbade skogsmarkerna hörde till Stavsjö bruk, och då det stod klart att man ej på vanligt sätt skulle kunna forsla fram den väldiga virkesmängden som avverkades bildades ett bolag, AB Stavsjö järnväg, och järnvägen planerades. Den kom till utförande mellan åren 1900 och 1903. Midsommaraftonen 1902 kunde bandelen Kolmården - Stavsjö invigas och nästa år var hela sträckan färdig. Nunnebanan revs upp under senaste världskriget.

Marmorbruket på Kolmården.
Marmorbruket, som är landets äldsta industri i sitt slag, äges nu av Nya Marmorbruks AB, vilket grundades år 1866.
Kolmårdsmarmorn har varit känd sedan medeltiden, men brytningen tog fart först på 1600-talet. Drottningholms slott var ett av de första byggnadsverk, som pryddes av den gröna marmorn. På 1800-talet skedde leveranser till flera stora monumentalbyggnader, som t.ex. Rosendals slott, Börshuset i Göteborg, Nationalmuseum, Operan i Paris och universitetshuset i Uppsala.
Numera har marknaden breddats betydligt. I de flesta moderna fastigheter finns det natursten, mest till trappsteg, golv och fönsterbänkar. Även till öppna spisar användes marmor. Specialarbeten är dopfuntar, möbelmarmor och grav-
vårdar.
Det är ovanligt att marmor av så många olika slag och färger finns på en enda plats, som fallet är vid Marmorbruket. Den gröna färgen dominerar, men även vit sten finns, liksom brunådrig.
I marmorbrott och verkstäder sysselsätter Nya Marmorbruks AB för när-
varande c:a 100 arbetare.

Kolmården grön kolmårdsmarmor

Den gröna kolmårdsmarmorn.