Kommunerna 1955: Kolsva landskommun

Kolsva rubrik text

Kolsva avloppsreningsanläggning

Avloppsreningsanläggning taget i bruk år 1954

Kolsva signaturer