Kommunerna 1955: Länghems landskommun

Länghem rubrikLänghem kyrka kyrkskola flygfoto

Länghem: I förgrunden lärarbostaden och Kyrkskolan. Ny skola under uppförande sydväst om den gamla skolan.

Länghem Torpa slott Lillsjön flygfoto

Torpa gamla medelstidsslott vid Lillsjön vilken förr utgjort en
vik av sjön Åsunden, som ligger på den andra sidan av säteriet.
Här har pastoratets patronus bott genom tiderna, Stenbock, Sjöblad och Sparre. Greven till Torpa hade även i övrigt obegränsad makt ifråga om kommunens angelägenheter. Torpa hade egen borgrätt tills denna form av rättsinstution upphävdes år 1691.

Länghem Dannike folkskola

Dannike: Nya folkskolan.

Länghem Dannike Ramsjön

Dannike: Motiv från Ramsjön.

Länghem Månstad kyrka ålderdomshem folkskola

Månstad: I bakgrunden ålderdomshemmet, till vänster om kyrkan ligger folkskolebyggnaden.

Länghem signatur