Kommunerna 1955: Läckeby landskommun

Läckeby slott

Slotten

Läckeby slättbygd

Slättbygden

Läckeby skogsbygd

Skogsbygden

Läckeby skog

Skogen

Läckeby lövängar

Lövängarna

Läckeby bygdeskola

Bygdeskola

Läckeby nytt ålderdomshem

Nytt ålderdomshem

Läckeby gammalt ålderdomshem

Gammalt ålderdomshem