Kommunerna 1955: Långsele landskommun

Ett motiv av fager Norrlandsnatur, men sommarfrostigt. Taget den 27 maj 1955.

Långele Faxälven Hjälta kraftverk

Sommaren i sitt flor, den vackra, men tämjda, Faxälven. I bakgrunden syns en del av Hjälta kraftverk - 100 milj.

Långsele tätort

Resultatet av tio års mödor. Digra pappersluntor, svettiga och skuldsatta byggare och låntagare.

Långsele kommunalhus

Nya kommunalhuset, "där kommunens fäder varandra retar el1er gläder". - 450.000:-

Långsele brandstation

Den "röde hanens" bevakare, Brandstationen, som kostar 250000:-. Men vad gör det, vi fick ju statsbidrag - hela 6.000:-

Långsele Graninge folkets hus

Graninge folkets hus, som till viss del restaurerats med kommunala medel.

Långsele centralskola

Långsele Centralskola. Färdig (f n) år 1955. 15 klassrum - och 1,7 milj.

Långsele Ledinge b1 skola

Ledinge B1-skola. Totalrenoverad för 205.000:- för att vi avstod från statsbidrag.

Långsele lärarbostad

Lärarebostaden på samma ställe. Färdig 1951. 125.000:-

Långsele Ärebohemmet

En sommarfager idyll - Ärebo-hemmet. 40 platser - och 1 milj.

Långsele Graningegården

Den 1954 ombyggda Graningegården. 20 platser - och 450000:-

Långsele Graninge pensionärshem

I fyra avsatser är Pensionärshemmet i Graninge byggt. 10 lägenheter och 300000:-

Långsele läkarbostad

Trots Sixtens varnande fingervisning, planerar vi 500000:- i läkarbostad med mottagning och veterinärbostad.

Långsele veterinärbostad

Långsele reglerad älv

Kraftverksmedaljens baksida.

Prominenta besök:

Långsele Gustav Adolf eriksgata

Kung Gustav Adolf erhåller - kommunal information

Långsele Gustav Adolf eriksgata 2

under sin Eriksgata.

Långsele Wesström Ärebo

Landshövding Wesström studerar Långselekonst i Ärebo.