Kommunerna 1955: Långaröds landskommun

Långaröd text rubrik karta

Långaröd radiostation Hörby radio

Bygdens mest imponerande anläggning är den stora radiostationen i kommunens västra del. Vårt kommunnamn har förmodligen inte ansetts fint nog eftersom radiostationen kallas "Hörby radio" - och ändå ligger den i Långaröd!

Långaröd granskog

Längst i öster, där åsen stiger till 207 m över havet, äger kronan stora, vackra granskogar.

Långaröd bokskog

I övrigt utgöres skogen av mycket välskötta bondeskogar, huvudsakligen bestående av bokskog.

Långaröd åkerjord

I väster sänker åsen sig ner till omkring 140 m, och där är bygden mera öppen med god och väl brukad åkerjord.

Långaröd ko

Produktionen av mjölk, smör, ägg, fläsk och kött är mycket betydande.

Långaröd korsvirkeshus

Gamla fina korsvirkeshus ha vi ännu kvar här och där.

Långaröd mölla

Menav bygdens alla möllor - kvarnar - har bara denna sina vingar kvar.

Långaröd läkarmottagning

Under det gångna året har byggts en ny, fin distriktssköterskebostad med läkarmottagning.

Långaröd kommunalhus folkskola

Långaröds 100-åriga folkskola får tjänstgöra som kommunalhus.

Långaröd signaturer