Kommunerna 1955: Lysjö landskommun

Lysjö rubrik

Lysjö Hillared flygfoto

Flygfoto över Hillared.

Lysjö Hillared järnvägsstation

Järnvägsstationen, Hillared.

Lysjö Ljushult kyrka flygfoto

Ljushults kyrka. Flygfoto.Lysjö Aplared flygfoto

Flygfoto över Aplared.

Lysjö Roasjö kyrka

Roasjö kyrka.

Lysjö Sexdrega kyrka flygfoto

Flygfoto över Sexdrega.

Lysjö Sexdrega flygfoto

Flygfoto över Sexdrega.