Kommunerna 1955: Lyrestads landskommun

Lyrestad flygfoto

Lyrestad.

Lyrestad kyrka

Lyrestad kyrka.

Lyrestad kanal

Kanalmotiv från Lyrestad.