Kommunerna 1955: Lyhundra landskommun

Lyhundra rubrik

Lyhunda Söderbykarls ålderdomshem

Söderbykarls ålderdomshem

Lyhundra Vätö sund färjläge

Vätö sund vid färjläget.