Kommunerna 1955: Lycksele landskommun

Lycksele blev egen kommun och pastorat år 1675 genom utbrytning från Umeå. Den nybildade kommunen omfattade då hela nuvarande Lycksele tingslag. Härifrån utbröts sedan nya kommuner och församlingar: Sorsele 1821, Stensele-Tärna 1822 och Örträsk 1887. År 1928 blev Lycksele municipalsamhälle egen kommun och stad 1946. Staden och landskommunen bilda gemensam församling. Landskommunen omfattar en areal av 5092,66 kvm.
Att fastställa någon tid för den första bebyggelsen är omöjligt. Fornfynd av olika slag ger dock säkra bevis för att människor vistats här under flera årtusenden före vår tideräknings början. Enligt säkra källor har här byggts ett kapell för kyrkligt bruk år 1606.
Någon egentlig bebyggelse tillkom ej förrän omkring år 1700. År 1775 fanns i Lycksele församling 1059 personer, år 1800 2536, 1954 var folkmängden inom kommunen 10145.
Första undervisningsanstalten var den år 1632 anlagda skytteanska skolan. Första folkskolan tillkom år 1847. Nu finns 40 skolor med 81 avdelningar. Kommunen har 32 egna skolhus och ett tjugotal nybggda lärarbostäder. 1954 invigdes Vågnäs skogsvårdsgård, som bekostats av kommunen men drives i skogsvårdsstyrelsens regi. För yrkesundervisningen har bildats kommunalförbund med Lycksele stad. För närvarande pågår där kurser i bilmekanik och handel.
För åldringsvården har Lycksele landskommun uppfört ett ålderdomshem rymmande 50 vårdplatser. Då detta är för litet planeras för närvarande utbyggnad av detsamma. Tre pensionärshem, två på Lugnet och ett i Björksele, är nybyggda. De äro om 8 lägenheter vardera.
De flesta av kommunens invånare har sin försörjning genom jordbruk och skogsbruk. Brukningsandelarnas antal är cirka 1600 på en odlad areal av i runt tal 5000 har eller i medeltal något över 3 har pr brukningsdel.
Enda storindustrien inom kommunen är Bolidens Gruv AB:s anläggningar i Kristineberg. År 1938 igångsattes de första arbetena där och nu 16 år senare finns där i den forna vildmarken ett välordnat samhälle med omkring 1300 invånare. Lycksele Bålforsen

Bålforsen

Bålforsen
År 1954 påbörjades byggnationer för anläggning av kraftverk.

Lycksele
Lycksele landskommuns kommunalhus