Kommunerna 1955: Lannaskede landskommun


Lannaskede kommun i Östra härad av Jönköpings län hade vid senaste årsskiftet 2779 innevånare. Tätorter äro Landsbro och Myresjö samhällen. Dominerande industrier äro AB Borohus och AB Myresjöhus, som båda tillverkar monteringsfärdiga trähus. I Landsbro finnes en modern skola, som dock tyvärr ännu saknar gymnastiksal. Vatten- och avloppsanläggningar äro under utbyggnad både i Landsbro och Myresjö och egnahemsbyggandet har härigenom kunnat bedrivas i god omfattning. Pensionärshem med 10 lägenheter är i det närmaste färdigt i Landsbro. Kommunalhus finnes ännu ej, men ett sådant är med i kommunens planering för de närmaste fem åren.

Lannaskede signaturer

Lannaskede Landsbro

Parti från Landsbro.

Lannaskede Landsbro skola

Skola i Landsbro byggd 1946. Innehåller 8 klassrum.

Lannaskede gamla kyrka

Lannaskede gamla kyrka härstammar från mitten av 1100-talet. Dess orgel är en av landets äldsta och märkligaste, troligen från slutet av 1600-talet.