Kommunerna 1955: Landvetters landskommun

Landvetter rubrik

Landvetter kommunalhuset

Landvetter kommunalhuset.

Landvetter järnvägsstation

Parti av Landvetter.

Landvetter Härryda kyrka

Motiv från Härryda.

Landvetter Härryda flygfoto

Flygfoto över Härryda.