Kommunerna 1955: Lammhults landskommun

Lammhults kommun med en areal av 25238 hektar och 3493 innevånare bildades 1952 av dåvarande kommunerna Aneboda, Asa och Berg, innesluter stationssamhället och industriorten Lammhult med ca 1500 innevånare. Bland industrierna som i huvudsak består av möbelfabriker är Koop. Förbundets störst med ca 90 anställda. Stadsplan finnes. Utbyggnad av vatten- och avloppsnät är påbörjad, i övrigt är det dåligt ställt med alllmänna kommunala byggnader, beroende på att kommunen varit i fullständig avsaknad av tomtmark. Kommunens beslut den 24 maj 1955 att inköpa Lammhults Herrgård avhjälper problemen angående tomtmark.

Lammhult viadukt

Bild från Lammhult

Lammhult flygfoto

Flygfoto från Lammhult

Lammhult herrgård

Lammhults herrgård med 80 hektar åkers och ängsmark, 580 hektar skogs- och mossmark. Inköpt av Lammhults kommun den 24 maj 1955.

Lammhult skogsvårdsskola Åsa

Statens skogsvårdsskola belägen inom Lammhults kommun.